Taryfy

Aktualne taryfy:

Stawki i ceny opłat z rekompensatą
(obowiązujące od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r.):

  j.m S1 GP S1 GW Z10 GP Z10 GW
Cena ciepła z rekompensatą zł/GJ 69,42 69,42 69,22 69,22
Cena za moc zamówiona z rekompensatą zł/MW/m-c 14 617,34 14 617,34 20 251,75 20 251,75
Cena za nośnik z rekompensatą zł/m3 36,66 36,66 36,85 36,85
Wskazane w tabeli ceny i stawek i opłat z rekompensatą dotyczą jedynie odbiorców należących do wskazanych grup taryfowych, pozostali odbiorcy podlegają rozliczeniom zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła zamieszczoną powyżej.
Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (z póź. zm.) (Dz.U. 2022 poz. 1967). Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. informuje, że wprowadza do stosowania z odbiorcami: 

  • Cena ciepła z rekompensatą (wskazana poniżej): dotyczy Odbiorców należących do grup taryfowych : S1 gp; S1 gw; Z10 gp; Z10 gw.
  • Cena ciepła zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła (wskazana poniżej): dotyczy Odbiorców należących do grup taryfowych : P1; Wg.

Dodatkowo informujemy, iż złożone oświadczenia w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą zachowują ważność.

Wskazane ceny mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów Ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnej ceny dostawy ciepła znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Taryfa obowiązująca do dnia 30.06.2023 r.:

Stawki i ceny opłat z rekompensatą (obowiązujące do dnia 30.06.2023 r.:

  j.m S1 GP S1 GW Z10 GP Z10 GW
Cena ciepła z rekompensatą zł/GJ 72,38 72,38 69,22 69,22
Cena za moc zamówiona z rekompensatą zł/MW/m-c 13 139,84 13 139,84 20 309,70 20 309,70
Cena za nośnik z rekompensatą zł/m3 38,37 38,37 36,58 36,58
Wskazane w tabeli ceny i stawek i opłat z rekompensatą dotyczą jedynie odbiorców należących do wskazanych grup taryfowych, pozostali odbiorcy podlegają rozliczeniom zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła zamieszczoną powyżej.
W związku z przeprowadzoną w dniu 27.10.2022r. weryfikacją wyliczeń cen i stawek opłat z rekompensatą z ZARZĄDCĄ ROZLICZEŃ S.A. zmianie uległy stawki opłaty za moc zamówioną z rekompensatą. Zmiana wynika z różnic metodyki wyliczania cen i stawek opłat z rekompensatą udostępnionej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a ostatecznie zastosowaną przez ZARZĄDCĘ ROZLICZEŃ S.A. w rozliczeniach w wytwórcami ciepła.
Dla grup taryfowych S1 gp, S1 gw z wartości 13 139,73 [zł/MW] do wartości 13 139,84 [zł/MW], natomiast dla grup taryfowych Z10 gp, Z10 gw z wartości 20 309,03 [zł/MW] do wartości 20 309,70 [zł/MW]. Za zaistniałą sytuację przepraszamy, korekta rozliczeń za moc zamówiona w miesiącu październik 2022 zostanie zrealizowana niezwłocznie

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Maksymalna cena dostawy ciepła:

Na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.02.2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował maksymalne ceny i stawki opłat odpowiadające maksymalnej cenie dostawy ciepła tj. ceny i stawki opłat stosowane w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% obowiązujące w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (zgodnie ze str. 87 Załącznika do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023).