Taryfy

Aktualne taryfy:

Stawki i ceny opłat z rekompensatą:

  j.m S1 GP S1 GW Z10 GP Z10 GW
Cena ciepła z rekompensatą zł/GJ 72,38 72,38 69,22 69,22
Cena za moc zamówiona z rekompensatą zł/MW/m-c 13 139,84 13 139,84 20 309,70 20 309,70
Cena za nośnik z rekompensatą zł/m3 38,37 38,37 36,58 36,58
Wskazane w tabeli ceny i stawek i opłat z rekompensatą dotyczą jedynie odbiorców należących do wskazanych grup taryfowych, pozostali odbiorcy podlegają rozliczeniom zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła zamieszczoną powyżej.
W związku z przeprowadzoną w dniu 27.10.2022r. weryfikacją wyliczeń cen i stawek opłat z rekompensatą z ZARZĄDCĄ ROZLICZEŃ S.A. zmianie uległy stawki opłaty za moc zamówioną z rekompensatą. Zmiana wynika z różnic metodyki wyliczania cen i stawek opłat z rekompensatą udostępnionej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a ostatecznie zastosowaną przez ZARZĄDCĘ ROZLICZEŃ S.A. w rozliczeniach w wytwórcami ciepła.
Dla grup taryfowych S1 gp, S1 gw z wartości 13 139,73 [zł/MW] do wartości 13 139,84 [zł/MW], natomiast dla grup taryfowych Z10 gp, Z10 gw z wartości 20 309,03 [zł/MW] do wartości 20 309,70 [zł/MW]. Za zaistniałą sytuację przepraszamy, korekta rozliczeń za moc zamówiona w miesiącu październik 2022 zostanie zrealizowana niezwłocznie

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska