Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW

picture_0
Zadanie pod nazwą: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku technicznego (kotłownia gazowa) z zapleczem socjalno-usługowym dla potrzeb świadczenia usług ciepłowniczych” o wartości 10.577.725,52 zł netto zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 5.500.000,00 zł (pożyczka preferencyjna) i w wysokości 3.237.450,52 zł (pożyczka na warunkach rynkowych) oraz w wysokości 1.840.275,00 zł (pożyczka na warunkach rynkowych). www.zainwestujwekologie.pl

picture_0
Zadanie pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łowicz – ul, Sikorskiego oraz ul. Długa i ul. Wąska” realizowane jest przez Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Wartość zadania 1 600 000,00 zł netto. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w postaci pożyczki na kwotę 1 364 000,00 zł. www.zainwestujwekologie.pl

picture_0
Zadanie przygotowania dokumentacji badawczej pod nazwą: ,,Opracowanie Projektu Robót Geologicznych (PRG) otworu geotermalnego Łowicz GT-1 wraz z ekspertyzą możliwości wykorzystanie i zagospodarowania energii geotermalnej w mieście Łowicz”. Zadanie o wartości 90 000,00 zł zostało dofinansowane w postaci dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 45 000,00 zł. www.zainwestujwekologie.pl

picture_0
Budowa bęzłów cieplnych na terenie Miasta Łowicz (B-33 i B-44) została dofinansowana w postaci pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 523 600, 00 zł. www.zainwestujwekologie.pl

picture_0
Zadanie pod nazwą: „Modernizacja kotłów K1 i K2 w kotłowni S1 przy ul. Kolejowej 16 w Łowiczu” o wartości 7 277 500,00 zł zostało dofinansowane w postaci pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 4 580 000,00 zł www.zainwestujwekologie.pl

picture_0
Zadanie pod nazwą: „Budowa indywidualnych węzłów cieplnych na osiedlu Bratkowice i Dąbrowkiego” o wartości zadania 624 982,80 zł zostało dofinansowane w postaci pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 546 473,00 zł. www.zainwestujwekologie.pl

image description
Zadanie pod nazwą: „Przebudowa kotłowni Z10 i budowa węzłów cieplnych na osiedlu Marii Konopnickiej” jest finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi. www.zainwestujwekologie.pl