Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2022 – 2025 dla ZEC Łowicz