Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

  1. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej nr 1 zasilanej z kotłowni S1 zlokalizowanej w Łowiczu przy ul. Kolejowej 16, kotłowni W1 zlokalizowanej w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 r. 10 oraz kotłowni T1 zlokalizowanej w Łowiczu przy ul. Tkaczew 1

    Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej nr 1 obliczony na podstawie danych za rok 2023:
    Wpc= 1,772

  2. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej nr 2 zasilanej z kotłowni Z10 zlokalizowanej w Łowiczu przy ul. Marii Konopnickiej 10
  3. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej nr 2 obliczony na podstawie danych za rok 2023:
    Wpc= 1,666