Informacje

Informacje o których mowa w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych są dostępne w dziale technicznym ZEC w Łowiczu.